EU-project Robs4Crops versnelt overstap robotica in de landbouw

Door de COVID-19 pandemie komt de winstgevendheid van de landbouw steeds meer onder druk te staan. Vele velden vol met fruit en groenten kunnen nauwelijks geoogst worden, omdat veel seizoensarbeiders door het virus niet instaat waren naar het werk te reizen. Met behulp van het project zal de overstap naar robotica en automatisering in de agrarische sector versnellen.

Tijdens het project zal er gekeken worden naar slimme werktuigen, autonome voertuigen en landbouwcontrollers. Zo zullen bestaande werktuigen en trekkers omgebouwd worden, zodat deze kunnen samenwerken met bestaande landbouwrobots. Waarbij de focus ligt op repetitieve veldwerkzaamheden, zoals onkruidbestrijding en het spuiten tegen ziekten en plagen. De ontwikkelingen en het testen zullen in de praktijk worden gedaan. Hiervoor wordt er samengewerkt met boeren uit Nederland, Frankrijk, Griekenland en Spanje.

Het project loopt al sinds 1 januari 2021 en zal zo’n 4 jaar gaan duren. Hiervoor is een budget vrijgemaakt van 7,9 miljoen euro dat door de Europese Unie gefinancierd is.

Bron: NieuweOogst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *