Kabinet neemt extra maatregelen voor CO2-reductie

Om op korte termijn de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen gaat het kabinet extra maatregelen nemen. Vorige week heeft de ministerraad ingestemd met de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. De uitstoot moet in 2020 en de jaren erna minimaal 25% minder zijn ten opzichte van 1990.

Een forse CO2-reductie wordt verwacht door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen terug te brengen. Het kabinet heeft een call for proposals opengesteld om één van de drie moderne kolencentrales in Nederland de mogelijkheid te geven om vrijwillig met subsidie te sluiten. Tot nu toe is er één aanvraag voor subsidie binnengekomen. Deze wordt momenteel beoordeeld of het voldoet aan de gestelde eisen. Als de aanvraag wordt goed gekeurd, wordt er opnieuw een kolencentrale gesloten.

Verder wil het kabinet de energiebesparingsplicht verbreden en verbeteren. Met de invoering van de informatieplicht is de uitvoering hiervan makkelijker gemaakt. Ook wil het kabinet 9,5 miljoen euro extra in zetten om de capaciteit van de handhaving hiervan te vergroten.

Bron: RijksOverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *