Neste wilt een nieuwe raffinaderij in Rotterdam

Het Finse bedrijf Neste wilt op de Maasvlakte in Rotterdam een nieuwe biobrandstof fabriek bouwen. Voor het project is een budget vrijgemaakt van €1,5 miljard.

De bouw van de nieuwe fabriek wordt gebaseerd op een bestaande raffinaderij in Singepore. De fabriek in Singapore is zogezegd flexibel, omdat er zowel hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof, als hernieuwbare grondstoffen voor de chemische industrie kunnen worden geproduceerd.

Neste heeft in Nederland al drie productielocaties, namelijk Sluiskil, Vlaardingen en Rotterdam. In Rotterdam kan momenteel alleen hernieuwbare diesel geproduceerd worden. Door de komst van de nieuwe raffinaderij kunnen er in de toekomst ook andere eindproducten geproduceerd worden, ook zorgt de nieuwe fabriek voor zo’n 100 extra banen.

Bron: ProcessControl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *