How to… PLCnext

PLCnext is een open standaard waarmee met meerdere talen en tools besturingen kunnen worden geprogrammeerd. Ook kan er met PLCnext met apps in de cloud worden gecommuniceerd. PLCnext is door Phoenix Contact ontwikkeld.

PLCnext is een combinatie van een open besturingsplatform, modulaire engineeringssoftwate en cloudintegratie.

Hieronder een aantal “How to…” videos.

Bekijk hoe je een project aanmaakt in PLCnext
Bekijk hoe je IO kunt linken in PLCnext
Bekijk hoe je een nieuw programma aanmaakt in PLCnext
Bekijk hoe je een programma kunt debuggen in PLCnext

Bekijk de hele playlist voor alle How to… videos voor PLCnext