Wat zijn Bit, Byte en Nibble

In de ICT en de automatisering is alles opgebouwd uit enen en nullen. Dat weet bijna iedereen. Maar wat zijn bits, bytes en nibbles? Hieronder de uitleg;

Wat zijn bits?

We werken met bits omdat alle computers met schakelaars werken. Deze kunnen aan of uit staan. De schakelaars zijn ondertussen heel klein geworden, met chips waarop miljoenen schakelingen zitten. Maar de oorsprong en daarmee de reden voor bits is gebleven.

Eén enkele Bit kan een ‘0’ zijn of een ‘1’. De bit word in de software vaak genoemd als een ‘BOOL’ of Boolean. Één is aan of hoog of waar (true). Nul is uit of laag of onwaar (false).

Wat zijn bytes?

Als je 8 bits bij elkaar voegt, dan noem je dat een byte. Met een byte kun je van 0 tot 255 (dus in totaal 256 waarden) opslaan. Een voorbeeld ‘0101 1110’. Hoe je van binair (rekenen met énen en nullen) naar decimaal toe kunt rekenen zie je op deze pagina.

Dat er voor 8 bits is gekozen is niet helemaal toeval. Naast het feit dat er eenvoudig mee te rekenen viel, kun je in 8 bits ook een character set (bv ASCII) kwijt.

Zo is de ASCII code voor de hoofdletter A 65. Dat is 41 hexadecimaal en 0100 0001 binair.

Hexadecimaal

Omdat het nogal onoverzichtelijk wordt om met een hele reeks énen en nullen is er al snel gekozen voor het hexadecimale stelsel. Daarbij zijn er 16 waarden. Er is voor hexadecimaal gekozen omdat daarmee een byte is weer te geven in twee karakters. Dus in plaats van 1010 1001 (de decimale waarde is 169), kan deze hexadecimaal worden weergegeven als A9.

Wat zijn nibbles?

Één hexadecimaal getal staat voor 4 bits. Vier bits noemen we een nibble. Een byte bestaat dus uit twee Nibbles, die ieder weer uit 4 losse bits bestaan.

De term nibble wordt overigens bijna nergens meer gebruikt.

Overzicht tussen bits, bytes en nibbles

Verder lezen

De volgende pagina’s zouden ook interessant voor jou kunnen zijn;

Bit operaties Van Binair naar decimaal Rekenen met bits