Zonne-energie opwekken met fietspaden

De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland gaan samenwerken om energiewinning op wegen te versnellen.

Zonnefietspaden
In de provincie Noord-Holland, langs de Schipholweg (N232), wordt een fietspad uitgerust met zonnepanelen. In Noord-Brabant wordt een zonnefietspad aangelegd langs de N285. Voor de provincie Zuid-Holland is er nog geen informatie waar een zonnefietspad aangelegd gaat worden.

Beide zonnefietspaden gaan 400m lang worden en moeten minimaal 80.000 kWh per jaar gaan opleveren. Hiermee willen beide provincies ongeveer 20 huishoudens van energie voorzien. De komende vijf jaar worden de zonnefietspaden gemonitord. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van 2023 klaar zijn.

Onderzoeksvragen
Tijdens dit gezamenlijke onderzoek proberen de provincies antwoorden te geven op vragen zoals: wat betekenen de zonnepanelen voor het onderhoud van het fietspad, hoeveel energie kan worden opgewekt en hoe kan met deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende business case worden gemaakt?

Bron: Duurzaam-Ondernemen
Foto | BAM Infra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *