Soft Skills Inventarisatie

499,00

Gemotiveerd personeel is de kern, het hart van elke organisatie. Investering in personeel draagt daarmee bij aan het succes van een bedrijf. Vaak wordt er veel aandacht besteed aan beroepsgerichte kennis van medewerkers. Maar persoonlijke vaardigheden van mensen zijn een minstens zo belangrijk aspect waar vaak aan voorbij wordt gegaan.

Er is bij medewerkers behoefte om bepaalde soft skills te ontwikkelen of verbeteren. Het concreet maken van welke vaardigheden dit zijn, is voor velen toch vrij lastig. Het gaat om brede begrippen die veelal door elkaar gebruikt worden. De drempel om deze skills verder te ontwikkelen kan ook wat hoog zijn, het ligt vaak niet in iemands comfortzone.

Om toch in deze ontwikkelbehoefte te kunnen voorzien en om medewerkers bewust te maken van de toegevoegde waarde hiervan, hebben wij een Soft Skills Inventarisatie methode ontwikkeld. Door de persoonlijke aanpak en de kleine tijdsinvestering is dit een laagdrempelige methode om iemand een helder beeld te schetsen van welke soft skills iemand verder kunnen helpen. Met een combinatie van een digitale vragenlijst en een persoonlijk diepte-interview wordt een beeld gegenereerd van iemands soft skills, ontwikkelbehoefte en de toegevoegde waarde voor iemands praktijksituatie. De deelnemer ontvangt een persoonlijk adviesrapport met daarin de waarnemingen en ontwikkeladviezen.

Tijdsbelasting: Per deelnemer tussen de 2 á 4 uur voor invullen van een intakeformulier, gesprek met de soft skills coach en doornemen, bespreken en verwerken van de rapportage
Doelgroep: Iedereen die zich op persoonlijk vlak wil ontwikkelen. HR, PNO, L&D medewerkers die dit werk uit handen willen geven voor een deskundige scan
Doel van de training: Er is geen specifieke voorkennis vereist