TNO ontwikkelt ‘waste treatment tool’ voor plastic uit rivieren

Met behulp van ‘de Interceptor’ haalt The Ocean Cleanup wereldwijd plasticafval uit rivieren. Maar dit plastic moet ook op de juiste manier worden verwerkt.

Waste Treatment Tool
Het verzamelde plastic mag niet zomaar verbrand of gestort worden. In plaats daarvan moet het op de juiste manier behandeld worden, bijvoorbeeld door recycling. Om hiermee te helpen heeft TNO de Waste Treatment Tool ontwikkeld.

De Tool voorspelt welke afvalverwerkingsopties er zijn in de 1000 meest vervuilde rivieren wereldwijd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kosten om het plastic te verwerken, maar ook naar de CO2-effecten van de verwerking. In de tool worden datasets over rivierplastics gekoppeld aan potentiële afvalverwerkingstrajecten.

Deze gegevens worden verzameld uit TNO’s PRISM (Plastic Recycling Impact Scenario Model). Met behulp van de Waste Treatment Tool krijgt The Ocean Cleanup meer inzicht in de beste oplossingen voor het verzamelde plasticafval.

Bron: TNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *